Czas dużych zmian w ubezpieczeniach

Vienna Insurance Group, wlaściciel marek Compensa i Wiener, łączy obie spółki. Compensa TU SA Vienna Insurance Group stanie się właścicielem marki Wiener. Vienna Insurance Group, wlaściciel marek Compensa i Wiener, łączy obie spółki. Compensa TU SA Vienna Insurance Group stanie się właścicielem marki Wiener.

Co to oznacza dla Ciebie?

Większe bezpieczeństwo

 • Połączone spółki stworzą 4. co do wielkości firmę ubezpieczeniową w Polsce oraz w Grupie VIG w Europie.
 • Połączone spółki to silniejsza kapitałowo, większa i sprawniejsza firma.
 • Dzięki połączeniu będziemy w stanie zagwarantować Państwu jeszcze większe bezpieczeństwo i ochronę ubezpieczeniową, poszerzoną ofertę naszych produktów i obsługę na najwyższym poziomie.

Duże zmiany dla nas, ale nie dla Was

Połączenie w żaden sposób nie wpłynie na warunki zawartych umów ubezpieczenia naszych Klientów, a zatem nie będzie wymagało żadnego działania z Państwa strony.

 • Marki Compensa i Wiener nie zmieniają się
 • Numery infolinii oraz adresy e‑mail pozostają bez zmian
 • Compensa przejmie wszystkie prawa i obowiązki Wiener, które wynikają z umów ubezpieczenia

O grupie VIG

Wiodąca grupa ubezpieczeniowa w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).

 • Rozwijamy 50 spółek na terenie Europy
 • Jesteśmy obecni na 30 rynkach w Europie
 • Zatrudniamy 29 000 osób
 • Obsługujemy 28 milionów Klientów
 • Otrzymaliśmy ocenę A+ od Standard&Poor’s

Informacje prawne

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group łączy się z Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Połączenie spółek odbywa się poprzez przeniesienie całego majątku Wienera, jako spółki przejmowanej, na Compensę, jako spółkę przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group staje się właścicielem marki Wiener.Termin zmiany właściciela marki Wiener zostanie podany do wiadomości publicznej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group łączy się z Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Połączenie spółek odbywa się poprzez przeniesienie całego majątku Wienera, jako spółki przejmowanej, na Compensę, jako spółkę przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group staje się właścicielem marki Wiener.Termin zmiany właściciela marki Wiener zostanie podany do wiadomości publicznej